Pravila - Konobura

Stipendija je u vidu školarine i iznosi od 1350 do 1650 evra godišnje u zavisnosti od toga na kom fakultetu je stipendija osvojena. Na svakom od 7 fakulteta dostupne su po 4 stipendije i to:

  1. mesto 100% stipendija
  2. mesto 70% stipendija
  3. mesto 50% stipendija
  4. mesto 30% stipendija

Takmičenje se sastoji iz 2 kruga od kojih je prvi online test, a drugi FINALNI pismeni test na EDUCONS Univerzitetu krajem marta 2023. godine. U slučaju da 2 takmičara imaju isti broj bodova na pismenom testu, gleda se online test, pa ako i tada imaju isti broj bodova onda oba takmičara dobijaju stipendiju.

Takmičenje počinje 15.septembra 2022. godine i traje do 1.marta 2023.godine. Može da se uradi test na više od jednog fakulteta. Kada uradite test, u narednih 60 dana bićete pozvani sa EDUCONS Univerziteta radi informacija kako ste uradili i da li idete u finale na pismeni test.